O faktura.tech

Tvorba faktúr v našom systéme je bezplatná. Nezaväzujete sa k žiadnému poplatku. Možete využiť niektorú z nasledujúcich funkcii:

Vaša firma

Každá firma zobrazuje na faktúre špecifické fakturačné údaje. Do faktúry môžete doplniť akýkoľvek údaj o Vašej spoločnosti, ktorý považujete za dôležitý.

Váš klient

Faktúra by bez zákaznika nemohla existovať. Tento dokument odovzdávate jemu a správnym vyplnením údajov si u klienta budujete dobrý imidž.

Jazyk

Máte zahraničného klienta? Zapôsobte na neho a vystavte mu faktúru v jazyku, ktorému rozumie. K dispozícii máte na výber obrovské množstvo jazykov.

Krajina

V každej krajine platia pri tvorbe faktúry iné požiadavky a zvyklosti. Šablóny faktúr sa snažime optimalizovať pre každú krajinu.

Daň

Zákon alebo situácia môže na faktúre vyžadovať vypočítanie a zobrazenie dane. Výpočet sa vykonáva automaticky pri vkladaní položiek do faktúry.

Úpravy

Počas tvorby faktúry sa snažíme eliminovať statické prvky. Preto je možné manipulovať s jednotlivými prvkami a upravovať ich tak, ako ich chcete mať na faktúre.

Je to zadarmo

Tvorba faktúr v našom systéme je bezplatná. Nezaväzujete sa k žiadnému poplatku. Možete využiť niektorú z nasledujúcich funkcii:

Jazyk

 • Faktúra v angličtine
 • Faktúra vo francúzštine
 • Faktúra v španielčine
 • Faktúra v nemčine
 • Faktúra v taliančine
 • Faktúra v portugalčine
 • Faktúra v iných jazykoch...
Vytvoriť faktúru

Nastavenia

 • Všetky svetové meny
 • Symboly mien v sumách
 • Zaokrúhľovanie
 • Zľava
 • Výpočet dane
 • Formátovanie súm
 • Formát dátumov
Vytvoriť faktúru
Pracujem...